Biologik kimyo va molekulyar biologiya” fani talabalarni tirik organizmlarning asosiy xossalari, o`sish va rivojlanish,ko`payish va differentsiyalanish, irsiyat va immunitet,biologik fermentlarning molekulyar asosini va biokimyoviy usullar bilan tadqiq qilish, farmatsiya amaliyotida qo‘llashni o‘rgatadi.

Majmua biokimyo.2019-2020 (2).pdfMajmua biokimyo.2019-2020 (2).pdf

Biologik kimyo va molekulyar biologiya” fani talabalarni tirik organizmlarning asosiy xossalari, o`sish va rivojlanish,ko`payish va differentsiyalanish, irsiyat va immunitet,biologik fermentlarning molekulyar asosini va biokimyoviy usullar bilan tadqiq qilish, farmatsiya amaliyotida qo‘llashni o‘rgatadi.

био 2 курс ишчи дастур1.pdfбио 2 курс ишчи дастур1.pdf